آثار پژوهشی استاد مسعود صدوق

پژوهشی تطبیقی مرحوم استاد صدوق، بالغ بر ۱۶۰ عنوان پژوهشی است که با هدف انقلاب فرهنگی و از طریق تطبیق دستاوردهای پژوهشی مرحوم علامه حسینی الهاشمی بر «ساختار و سرفصل‌های اصلی علوم متداول» صورت گرفته است تا با انتقال این مباحث عمیق به متخصصین و نخبگانِ «حوزه و دانشگاه و مدیران اجرایی» و فراهم‌ شدن زمینه تفاهم با اصحاب فن، امکان بهره‌مندی جامعه علمی و اجرایی کشور برای حرکت به سمت تحقق تمدن نوین اسلامی میسر گردد. در این صفحه می‌توانید لیست طبقه‌بندی شده‌ای از آثار پژوهشی مرحوم استاد مسعود صدوق را ملاحظه بفرمایید. امکان دانلود محتوای آثار پژوهشی نیز وجود دارد. 

برای آشنایی بیشتر با ایشان به صفحه معرفی استاد مسعود صدوق مراجعه نمایید. 

برای مشاهده سایر آثار پژوهشی می توانید صفحه نمایشگاه ۵۰ سال پژوهش را ملاحظه کنید. 

 

معرفی فلسفه چگونگی اسلامی

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۱۱خاستگاه ارزشی انقلاب فرهنگی براساس فلسفه شدن اسلامیدانلود فایل

مباحث تطبیقی حجیت (علوم حوزوی)

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۸۵«نظم‌دهی منطقی» به مباحث معرفت‌شناسی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسمدانلود فایل
۸۶خلاصه سلسله مباحث «نقد و نقض و طرح» مقاله سوم و چهارم کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسمدانلود فایل
۸۷بهینه فهرست عناوین بخش معرفت‌شناسی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ـ «قسمت حقایق»دانلود فایل
۸۸بهینه فهرست عناوین بخش معرفت‌شناسی کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ـ «قسمت اعتبارات»دانلود فایل
۸۹پژوهش تطبیقی بر معرفت‌شناسی نهایه الحکمهدانلود فایل
۹۰پژوهش تطبیقی بر معرفت‌شناسیدانلود فایل
۹۱فیشهای بخش «معرفت‌شناسی» کتاب نهایه الحکمهدانلود فایل
۹۲بهینه و تدوین فهرست معرفت‌شناسی منطق صوریدانلود فایل
۹۳نگرشی نو به کیفیت ساخت منطق صوری ـ بخش مبانیدانلود فایل
۹۴تحلیل پایگاه معرفت‌شناسی قضیه «امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین»دانلود فایل
۹۵کیفیت پیدایش منطق صوریدانلود فایل
۹۶بداهت و ضابطه آن در منطق صوریدانلود فایل
۹۷خلاصه جلسات دور سوم «نقد و بررسی معرفت‌شناسی انتزاعی»دانلود فایل
۹۸فهرست نظام سؤالات دور چهارم معرفت‌شناسیدانلود فایل
۹۹فهرست مفهومی چهار دوره پژوهش تطبیقی بر مباحث معرفت‌شناسیدانلود فایل
۱۰۰سلسله مباحث نقد و نقض و طرح مبادی معرفت‌شناسی (دوره پنجم)دانلود فایل
۱۰۱کتاب تدوینی «نگرشی نو از کیفیت ساخت منطق صوری» (تحلیل نظام‌مند از معرفت شناسی انتزاعی) ـ بخش مبادیدانلود فایل
۱۰۲کتاب تدوینی نقد و نقض منطق صوریدانلود فایل
۱۰۳دوره ششم معرفت‌شناسیدانلود فایل
۱۰۴جداول و نمودارهای تطبیقی معرفت‌شناسیدانلود فایل
۱۰۵توضیح الگوی تطبیقی منطق صوری در سه سطحدانلود فایل
۱۰۶گزارش جلسه با استاد غرویان در موضوع معرفت‌شناسیدانلود فایل
۱۰۷نقد و نقض کتاب لمعات المشرقیه(دوره‌ی چهارم معرفت‌شناسی)دانلود فایل
۱۰۸خلاصه بحث کتاب لمعات المشرقیه (دوره‌ی چهارم معرفت‌شناسی)دانلود فایل
۱۰۹نقد و نقض فلسفه اصالت وجود و اصالت ماهیت (دور دوم)دانلود فایل
۱۱۰نقد و نقض مباحث فلسفی کتاب نهایه الحکمه (دور سوم)دانلود فایل
۱۱۱خلاصه مباحث نقد و بررسی فلسفهدانلود فایل
۱۱۲نقد و نقض و طرح بحث این همانی + خلاصه جلسه یکدانلود فایل
۱۱۳فیش های بحث این همانی در دستگاه اصالت شیءدانلود فایل
۱۱۴بهینه فهرست عناوین مقدمه کتاب نهایه‌الحکمه 
۱۱۵نقد و نقض مقدمه و فصل ۱تا ۳ مرحله اول کتاب نهایه الحکمهدانلود فایل
۱۱۶گزارش جلسه با استاد فیاضی در موضوع فلسفهدانلود فایل
۱۱۷جدول فلسفه بمعنی الاعم حاکم بر حوزه‌های علمیهدانلود فایل
۱۱۸مبانی کلامی علم اصولدانلود فایل
۱۱۹مباحث تطبیقی بر فهرست کتاب حلقات شهید صدردانلود فایل
۱۲۰بررسی و نقد حلقات شهید صدردانلود فایل
۱۲۱فیش‌های کتاب حلقات شهید صدردانلود فایل
۱۲۲تنظیم فهرست جدید بر کفایه (بخش اول تعریف و موضوع)دانلود فایل
۱۲۳بررسی و نقد مبانی کفایه الاصول (دور اول)دانلود فایل
۱۲۴فیش‌های کتاب کفایهدانلود فایل
۱۲۵بررسی و نقد کفایه الاصول مرحله اول فهرستدانلود فایل
۱۲۶فهرست ۱۷ جلسه بررسی و نقد کفایه مرحله دوم تعریف و موضوعدانلود فایل
۱۲۷بررسی و نقد کفایه مرحله دوم تعریف و موضوع (دور سوم) جلسه ۰۱ تا ۲۱دانلود فایل
بررسی و نقد کفایه مرحله دوم تعریف و موضوع (دور سوم) جلسه ۲۳ تا ۵۴دانلود فایل
۱۲۸خلاصه جلسات بررسی و نقد کفایه مرحله دوم تعریف و موضوع (دور سوم)دانلود فایل
۱۲۹نقد و بررسی مقاله حسن و قبح عقلی مرحوم آخونددانلود فایل
۱۳۰کتاب نقد و نقض تعریف و موضوع علم اصولدانلود فایل
۱۳۱بررسی و نقد کفایه (دور چهارم)دانلود فایل
۱۳۲تنظیم فهرست بر موضوع فلسفه علم اصولدانلود فایل
۱۳۳بررسی و نقد فلسفه علم اصول موجود (دور پنجم مرحله اول فهرست)دانلود فایل
۱۳۴کتاب نقد و بررسی کفایه (دور ششم) جلد ۱دانلود فایل
کتاب نقد و بررسی کفایه (دور ششم) جلد ۲دانلود فایل
کتاب نقد و بررسی کفایه (دور ششم) جلد ۳دانلود فایل
۱۳۵جداول علم اصول و جداول تطبیقی و جداول مبادی، مبانی، نتایجدانلود فایل
۱۳۶فرهنگ فلسفه زیرساخت تطبیقی حاکم بر علم اصولدانلود فایل
۱۳۷خلاصه گزارش جلسات با اساتید لاریجانی و محمدی در موضوع علم اصولدانلود فایل
۱۳۸جداول چگونگی تکامل جریان تفقه در نظام دینیدانلود فایل
۱۴۰نقد و بررسی «روش» تفاسیر (دور اول تفسیر)دانلود فایل
۱۴۱خلاصه نقد و بررسی «روش» تفاسیر (دور اول تفسیر)دانلود فایل
۱۴۲«نقد و بررسی تفسیر قرآن به قرآن» ـ دور دومدانلود فایل
۱۴۳«نقد و بررسی تفسیر قرآن به قرآن» ـ دور سومدانلود فایل
۱۴۴نقد و بررسی تفسير الميزان و طرح مقدماتی پيرامون منزلتِ سور قرآن در «تكوين، تاريخ، جامعه»؛ زمینه پیدایش فقه احکام حکومتیتفسیر سوره حمددانلود فایل
تفسیر سوره انشراحدانلود فایل
تفسیر سوره تکاثردانلود فایل
تفسیر سوره عصردانلود فایل
تفسیر سوره فیلدانلود فایل
تفسیر سوره ماعوندانلود فایل
تفسیر سوره کافروندانلود فایل
تفسیر سوره ناسدانلود فایل
۱۴۵سلسله مباحث فلسفه تاریخ الهیدانلود فایل
۱۴۶کتاب «فلسفه تاریخ الهی» بر اساس فلسفه نظام ولایت و تطبیق اجمالی به فلسفه تاریخ مادی غرب و شرقدانلود فایل
۱۴۷پیش نویس طرح اعتقادات حکومتیدانلود فایل
۱۴۸سلسله مباحثی پیرامون اعتقادات حکومتی (حجیت)دانلود فایل
۱۴۹جداول الگوی تحلیل اعتقادات حکومتی حاکم بر علوم کاربردیدانلود فایل
۱۵۰تحلیل قیام عاشورا بر اساس فلسفه تاریخ انبیاءدانلود فایل
۱۵۱فلسفه مصیبتدانلود فایل

محصولات تک موضوعی حجیت

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۱۲نقد و نقض کتاب قبض و بسط تئوریک شریعتدانلود فایل
۳۱۳نقد و بررسی «تئوری قبض و بسط عقل و نقل آیت‌الله جوادی آملی»دانلود فایل
۳۱۴نقد و نقض و طرح بحث جهان‌بینی کتاب معارف اسلامیدانلود فایل
۳۱۵ضرورت، موضوع و هدف طرح ارتقاء ظرفیت حج ابراهیمی و طرح تحول ساختار رفتار کاروان‌های حجدانلود فایل
۳۱۶«اقامه احکام به عنوان پایگاه اعتقادات حکومتی و تعیین جایگاه حج ابراهیمی در آن»دانلود فایل
۳۱۷دینداری دانلود فایل
۳۱۹فلسفه شب قدردانلود فایل
۳۲۰فلسفه زیارت شهدادانلود فایل
۳۲۱مدیریت تحول در محتوا برنامه و سازمان حوزه‌های علمیهدانلود فایل

مباحث تطبیقی معادله (علوم دانشگاهی)

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۱۷۶فهرست کتاب روش تولید معادلات کاربردیدانلود فایل
۱۷۷مراحل تنظیم جداول سیزده گانه روش تحقیقدانلود فایل
۱۷۸روش تولید «تعریف، معادله و شاخصه» در تطبیق با «علوم پایه» (دور نخست)دانلود فایل
۱۷۹مبادی علوم پایه از منظر منطق تکاملیدانلود فایل
۱۸۰روش تولید «تعریف، معادله و شاخصه» در تطبیق با فیزیک (دور نخست)دانلود فایل

محصولات تک‌موضوعی معادله

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۲۲سلسله جلسات پژوهشی نو اندیشیدانلود فایل
۳۲۳کتاب بررسی «نهضت نرم‌افزاری» از سه دیدگاه «انتزاعی، مجموعه‌نگری و تکاملی»دانلود فایل
۳۲۴درآمدی بر روش مطالعه کتابخانه‌ای در نظام ولایتدانلود فایل
۳۲۵طرح‌های تولید روش تحقیق جدید کاربردی بر اساس فلسفه شدن اسلامیدانلود فایل

مباحث تطبیقی مدل (علوم اجرایی)

 کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۲۲۹بررسی «کتاب ایران امروز در آینه‌ی مباحث توسعه»ـ بخش اول: تقریر قاعده‌منددانلود فایل
۲۳۰بررسی کتاب «خلاصه طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی کشور» ـ بخش اول: نقد و نقض فهرستدانلود فایل
۲۳۱عناوین فهرست تطبیقی مدل اسلامی ایرانیدانلود فایل
۲۳۲بررسی نسبت مدل برنامه به قانون اساسیدانلود فایل
۲۳۳بررسی سند چشم انداز نظام بر اساس فلسفه شدن اسلامی (فرهنگ عمومی)دانلود فایل
۲۳۴نقد و نقض و طرح فرآیند تدوین سند چشم انداز همراه خلاصه جلساتدانلود فایل
۲۳۵ضرورت بررسی مدل‌مند سند چشم اندازدانلود فایل
۲۳۶طبقه‌بندی عناوین سند چشم انداز بر اساس جامعه‌شناختی نظام ولایت اجتماعیدانلود فایل
۲۳۷پیشنهاد اصلاحی نظام دسته بندی مدل‌مند از اوصاف تکامل جامعهدانلود فایل
۲۳۸کیفیت حضور ادبیات دانشگاه و انقلاب در سند چشم اندازدانلود فایل
۲۳۹استخراج سرفصل‌های اصلی پژوهش آکادمیک پیرامون سند چشم اندازدانلود فایل
۲۴۰خلاصه مبانی مدل تطبیقی سند چشم اندازدانلود فایل
۲۴۱مباحث مقدماتی پیرامون زیرساخت مدل چشم اندازهای جمهوری اسلامی ایراندانلود فایل
۲۴۲رویکردهای بررسی سند چشم انداز در گفتگو با دبیردانلود فایل
۲۴۳استخراج فهرست لایحه برنامه چهارم توسعهدانلود فایل
۲۴۴نقد و نقض کتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه ـ فاز اول: نقد فهرست کتاب۱ فرهنگ آکادمیکدانلود فایل
۲ فهرست اجمالیدانلود فایل
۳ فهرست تفصیلیدانلود فایل
۴ فلسفه روش مصداقدانلود فایل
۵ جداول و نمودارهادانلود فایل
۶ فرهنگ عمومیدانلود فایل
۲۴۵طرح جامع نظام مبارک جمهوری اسلامی در سه سطح «پیش‌بینی، هدایت، کنترل»دانلود فایل
۲۴۶کیفیت تئوریزه کردن مفهوم عدالت در سه سطح «عدالت مادی»، «عدالت مطلوب الهی» و «عدالت در دوران گذار» (با رویکرد تحقیقات میدانی)دانلود فایل
۲۴۷سیر فعالیت پژوهشی گروه تطبیقی در موضوع تطبیق مباحث مدلدانلود فایل
۲۴۸فرآیند تطبیقی تخمینی تولید سیاست‌های کلان پیشنهادی برنامه پنجم توسعه + خلاصهدانلود فایل
۲۴۹مبانی تحلیلی سیاست‌های کلان پیشنهادی برنامه پنجم توسعهدانلود فایل
۲۵۰نقد و نقض سیاست‌های کلی برنامه پنجم مصوب دولت و اصلاحیه پیشنهادیدانلود فایل
۲۵۱نقد و نقض سیاست‌های کلی برنامه پنجم؛ مصوب مجمع تشخیص مصلحت و اصلاحیه پیشنهادیدانلود فایل
۲۵۲مقایسه سیاست‌های کلی برنامه چهارم و پنجم با سیاست‌های کلی پیشنهادیدانلود فایل
۲۵۳خلاصه تحلیل ناهنجاریهای اقتصادی و رابطه آن با سیاست‌های کلی برنامه پنجمدانلود فایل
۲۵۴محتوا برنامه سازمان جریان اسلامیت مدل در لایحه برنامه پنجم توسعهدانلود فایل
۲۵۵سرفصل‌های اصلی مدل پیشنهادی برای دوران گذاردانلود فایل
۲۵۶کیفیت تبدیل سیاست‌های کلان پیشنهادی برای برنامه پنجم توسعه به سیاست های اجراییدانلود فایل
۲۵۷سیاست‌های کلان پیشنهادی لایحه برنامه پنجمدانلود فایل
۲۵۸پاسخ آکادمیک به نظام سوالات طرح تحول اقتصادیدانلود فایل
۲۵۹کتاب بررسی بیانات مقام معظم رهبری در اولین نشست‌ اندیشه‌های راهبردی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ 《تقریر، تحلیل، تکمیل》دانلود فایل
پیوست شماره دودانلود فایل
۲۶۰جمع‌بندی کنفرانس‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتدانلود فایل
۲۶۱کتاب نقد و نقض سند الگوی پایه پیشرفتدانلود فایل
۲۶۲نقد و بررسی سیاست‌های برنامه ششم توسعه مصوب مجمعدانلود فایل
۲۶۳مقالات پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و تحلیل چالش بین فرهنگ مذهب و فرهنگ توسعهدانلود فایل
۲۶۴فلسفه تکامل از سه دیدگاه مدرنیته انقلاب و فلسفه شدن اسلامیدانلود فایل
۲۶۵بررسی اصول و مبانی توسعه و طرح مبانی جدیددانلود فایل
۲۶۶مباحثی پیرامون تئوریزه کردن انقلاب اسلامیدانلود فایل
۲۶۷ضرورت موضوع و هدف «سبک زندگی» از منظر «ادبیات انقلاب، ادبیات حوزه، ادبیات دانشگاه»دانلود فایل
۲۶۸ریشه‌یابی آسیب‌پذیری فرهنگ مذهبدانلود فایل
۲۶۹مهندسی طرح مبانی نظری و مستندات برنامه توسعهدانلود فایل
۲۷۰طرح مطالعه مبنایی پیرامون چالش‌ها و موانع اجرایی سند چشم اندازدانلود فایل
۲۷۱پیشنهاد طرح پژوهشی تولید اصول و مبانی برنامه پنجم توسعهدانلود فایل
۲۷۳اسناد ترسیمی بخش مدلدانلود فایل

محصولات تک‌موضوعی مدل

کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۵۶ایجاد قرارگاه علمی اقتصاد مقاومتیدانلود فایل
۳۵۷تبیین نخبگانی از مبانی، اهداف و نظام‌سازی اقتصاد مقاومتیدانلود فایل
۳۵۹قبض و بسط رفاه مادی و عدالت اقتصادی علت عدم كنترل توازن ارزيدانلود فایل
۳۵۵تحلیل علت بروز پدیده تورم و گرانیدانلود فایل
۳۵۸نقد سياستهای کلان اقتصاد مقاومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظامدانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود 
۳۳۵بررسی اساسنامه و تحلیل موضوعات برنامه سازمان حوزه و مدارس علمیه خارج از کشوردانلود فایل
۳۴۰تشکل بسیج دانشجو و طلبهدانلود فایل
۳۴۱تبیین مظاهر بت‌پرستی مدرندانلود فایل
۳۴۲نقد و نقض الگوی مفهومی تحلیل وضعیت فرهنگی کشوردانلود فایل
۳۴۳سلسله جزوات بررسی ضرورت انقلاب فرهنگیدانلود فایل
۳۴۴بررسی نظام تربیت رسمی و عمومیدانلود فایل
۳۴۵مباحث مقدماتی جهت دستیابی به الگوی تطبیقی روان‌شناسیدانلود فایل
۳۴۶نقد و بررسی مدل‌های سلامت روانیدانلود فایل
۳۴۷سلسله مباحث نقد فیلمدانلود فایل
۳۴۸سلسله مباحث «بررسی ناهنجاری‌های خانواده»دانلود فایل
خلاصه مباحث «بررسی ناهنجاری‌های خانواده»دانلود فایل
۳۴۹بررسی منزلت زن در نظام ولایت اجتماعیدانلود فایل
۳۵۰آسیب‌شناسی ازدواج جوانان ایرانیدانلود فایل
۳۵۱مدل تحلیل شخصیتدانلود فایل
۳۵۲طرح پژوهش تولید فلسفه هنر اسلامیدانلود فایل
۳۵۳طرح جامع بررسی مسائل زنان بر مبنای روش تحقیق جدید و طرح ارتقاء ظرفیت جامعه زنان مسلماندانلود فایل
کد پژوهشعنوان پژوهشدانلود
۳۲۶تحلیل فروپاشی بلوک شرقدانلود فایل
۳۲۷اصول موضوعه بررسی و تحلیل سند برجامدانلود فایل
۳۲۸کلیات بحث تهدیدات آسیب‌ها مقدوراتدانلود فایل
۳۲۹ویژگی‌های مدیریت الهی و تطبیق آن به مدیریت الحادیدانلود فایل
۳۳۰تحول نظام اداری کشوردانلود فایل
۳۳۱پرورش مدیریت تحقیقاتدانلود فایل
۳۳۲انتخابات دوم خرداد نقطه مقاومتی در امنیت ملیدانلود فایل
۳۳۴رویکرد قاعده‌مند به گفتمان انقلاب در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوریدانلود فایل
۳۳۷پیشنهاداتی در ادامه راه دفتر فرهنگستان بعد از رحلت استاد (ره)دانلود فایل