فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی، محرم ۱۳۹۹

این سخنرانی توسط محمد صادق حیدری در ایام محرم سال ۱۳۹۹ انجام شده است. 

مقام معظم رهبری:
«امروز نگاه دشمنان ملّت ایران به مسئله‌ی اقتصاد است؛ سعی دارند به اقتصاد کشور فشار بیاورند؛ اقتصاد کشور را آن‌چنان زیر فشار قرار بدهند که مردم دچار مشکل بشوند. وقتی مردم دچار مشکل شدند، دل‌زده می‌شوند، دل‌سرد می‌شوند؛ دشمن همین را می‌خواهد. دشمن می‌خواهد مردم از انقلابشان، از نظامشان، از دولتشان، از کشورشان دل‌سرد بشوند، دل‌زده بشوند؛ لذا روی مسئله‌ی اقتصاد فشار می‌آورد؛ و فشار آوردند… جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار و فعّالیّت و فنّاوری در داخل کشور است؛ این جنگ واقعی است.» ۲۷/۱۱/۹۵.

معوضوع سخنرانی

مخالفت آیت‌الله شهید شیخ فضلالله نوری و همراهان ایشان در برابر ورود نظام سیاسی کفار به کشور (مشروطه) و آثار آن بر حذف قوانین اسلامی و طرح ضرورت مقید شدن آن به شرع و اهتزاز پرچم «مشروطه مشروعه»، با مخالفت مرحوم آخوند و همراهان ایشان مواجه شد و اختلاف علماء در نحوه ارتباط اسلام با ساختار سیاسی و موضوع جدیدی که توسط نظام کفر پدید آمده بود (به عنوان فتنه‌ای عینی در برابر اعتقادات حقه)، وحدت کلمه عمومی و نخبگانی را از بین برد و علیرغم امضای مشروطیت به عنوان مصداقی از مبارزه با استبداد، عملاً هر دو گروه از علماء توسط مستبدّین غربگرا حذف شدند و هزینههای سنگینی چون تسلط استبداد رضاخانی بر کشور و ناامیدی شدید روحانیت و مرجعیت نسبت به حضور مؤثر در عرصه سیاست را در پی آورد.

انقلاب اسلامی نیز علی‌رغم موفقیت‌ها و تجارب بی‌نظیر خود در عرصه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، هنوز به تجربه موفقی پیرامون تشخیص نحوه جریان کفر در موضوعات پیچیده اقتصادی و مقابله با آن دست نیافته بلکه اصل ورود به این عرصه از موضع دین و آرمانهای انقلاب، مورد اشکال و سؤال بسیاری از نخبگان است و این تردیدها موجب شده پشتیبانی علمی از ادبیات انقلاب در «جنگ تمام عیار اقتصادی» نظام سلطه مغفول واقع شود.

لذا انقلاب اسلامی به عنوان پرچمدار توحید در قرن حاضر، از این بُعد هنوز در شرایطی مشابه با زمان مشروطه قرار دارد: بخش اعظمی از علماء و فقهاء احساس خطر خاصی نسبت به کارشناسی اقتصادی ندارند و بلکه عمل به آن را مصداقی از «نظم در معیشت و تأمین رفاه عمومی و رفع فقر» (به عنوان یک امر عقلائیِ مشترک بین کفار و مسلمین) می دانند و دسته معدود دیگر، علی‌رغم درکی وجدانی از خطر این موضوع جدید و بیسابقه و آثار آن در تسلط کفر بر جامعه اسلامی،  به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی ناچار به آزمون و خطا در این عرصه هستند. در نتیجه، هرج و مرج معیشتی و فقدان امنیت اقتصادی، به امری مداوم و مزمن تبدیل شده و فتنه‌ای عینی در برابر اعتقاد به کارآمدی اسلام را رقم زده است.

البته امروزه میتوان با تمسک به اسلام و فرهنگ عاشورا و عبرتگرفتن از تاریخ مشروطه و به جای اصرار بر چارچوبهای تخصصی خود، به تغییر و تحولی علمی و شجاعانه در این چارچوبها روی آورد تا مشروطه اقتصادی (به عنوان فتنه اعتقادی زمان) تداوم پیدا نکند و به بر دار رفتن شیخ شهید نیانجامد و الا در صورت تداوم «مشروطهی اقتصادی»، هزینه هایی مشابهِ آنچه در مشروطه سیاسی رخ داد، انتظار ما را میکشد: از هزینهشدن آبروی رهبری برای رفع اضطرارهای اجرایی و تداوم ناهنجاریهای اقتصادی؛ تا کاهش اعتماد به کارآمدی نظام، خطر ضربه به پایگاه مردمی آن، امیدواری دشمن به تأثیر فشار اقتصادی و…

جلسات سخنرانی

برای دریافت محتوای جلسات این سلسله سخنرانی جدول ذیل را ملاحظه بفرمایید. 

شماره جلسهموضوع جلسه متن کامل 
جلسه اول تحلیل فلسلفه تاریخی از رابطه «قیام امام حسین» و «قیام علمای شیعه» در نهضت تنباکو و مشروطه، بر اساس حکم اعتقادی «جلوگیری از تسلط کفر بر اسلام»  دریافت فایل
جلسه دوم  شکست «مشروطه سیاسی» در دفاع از اسلام در برابر کفر، به دلیل اختلاف علماء در تطبیق احکام کلی به موضوع عینی و مستحدثه و تداوم این اختلاف در موضوعات اداره کشور در دوران حاضر (مشروطه اقتصادی) دریافت فایل
جلسه سوم ضرورت جهت‌گیری عزاداری‌های حسینی در راستای دفاع از اسلام در برابر کفر مدرن و عواقب بی‌توجهی به این امر مهم و نسبت آن با بلایای اخیر؛ (با استناد به فرهنگ مذهب و ادبیات انقلاب) دریافت فایل
جلسه چهارم

شکست نهضت مشروطه و ملی شدن نفت به دلیل «برخورد بخشی» با حاکمیت وابسته به کفر

و پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل پذیرفته مسئولیت «سرنگونی کل نظام» و عبرت های آن برای «مشروطه اقتصادی»

 دریافت فایل
جلسه پنجمضرورت بازبینی در ادعای «اشتراک فکر و اسلام در نحوه اداره و تامین معاش»؛ با توجه به موضع آیات و روایات نسبت به «نحوه زندگی قوم ثمود» دریافت فایل
جلسه ششم

ضرورت بازبینی در ادعای «اشتراک کفر و اسلام در نحوه اداره و تامین معاش»؛ با توجه به موضوع آیات و روایات نسبت به «نحوه زندگی قوم عاد»
و تطبیق اجمالی آن بر وضعیت کنونی مشروطه اقتصادی

(پذیرش سیاست های شهر سازی متداول در جهان، به عنوان یکی از موانع انتقام سخت)

 دریافت فایل
جلسه هفتمتقسم بندی اعتقادی «بلاد» در فرهنگ، مبیّن ضرورت موضع گیری اعتقادی درباره «مدل اداره» به عنوان ابزار تامین معاش و مدیریت در «شهرها»ی امروزین دریافت فایل
جلسه هشتم

تاکید بر «اوصاف جامعه» و «اخلاق اجتماعی» و تفاوت آن با اخلاق فردی در فرهنگ دین؛ مبیّن ضرورت موضع گیری در مقابل «مدل اداره» به عنوان «بستر پرورش جامعه» و منشا «ساخت اخلاق اجتماعی» در دنیای امروز

 دریافت فایل
جلسه نهم

سیره انبیاء و اوصیاء در درگیری با «مراکز تولید اخلاق رذیله ی اجتماعی»، مبیّن ضرورت تحول در «علم اخلاق» جهت شناخت صحیح و مقابله همه جانبه با «مدل اداره»

(به عنوان مرکز تولید اخلاق رذیله در جوامع امروزین)

 دریافت فایل
جلسه دهم

تحلیل «دنیا طلبی قاتلان امام حسین (ع)» به عنوان یک وصف و خلق اجتماعی

و تطبیق آن بر «محور قرار گرفتن رفاه» در اهداف برنامه های توسعه و ضرورت برخورد علمی روحانیت و متدینین با آن به عنوان مصداق انتقام از قاتلان امام (ع)

 دریافت فایل
جلسه یازدهم

حاکمیت «اخلاق رذیله اجتماعی» بر «اخلاق افراد» توسط طواغیت، بر اساس آیات و روایات

و تطبیق آن بر «اهداف برنامه های توسعه» و آثار سوء بکارگیری آن در نظام اسلامی، به عنوان علت پیدایش «مشروطه اقتصادی»

 دریافت فایل
جلسه دوازدهم

«محیط تنوع و تغییر دائمی در همه کالاها»، به عنوان منشا انگیزش اجتماعی در برنامه های توسعه

و تطبیق آن به خلق رذیله «حرص»؛ در مقابل «ایثار» به عنوان منشا انگیزش در تکامل الهی

 دریافت فایل
جلسه سیزدهمضرورت تغییر در «بافت صادرات و واردات» بر مبنای انگیزش ایثار محور و ظلم ستیز؛ به عنوان «گام اول مبارزه با اقامه خلق حرص» و «حفظ هویت دینی و انقلابی جامعه و نظام» دریافت فایل
جلسه چهاردهم

اقامه «خلق حسد» در جامعه توسط مدل اداره مادی، از طریق طبقاتی کردن الگوی در آمد و مصرف

و ضرورت مقابله با آن از طریق تصرف در «نظام هماهنگ پردات حقوق» بر مبنای زهد انقلابی

 دریافت فایل
جلسه پانزدهماقامه خلق رذیله ی «جمع المال» (تکاثر) از طریق «محوریت بخش خصوصی در اقتصاد» و درگیری آن با فرهنگ وحی و وجدان انقلابی ملت و رهبری ایران، منشا اصلی عدم «رونق تولید» به عنوان یکی از ارکان «مشروطه اقتصادی» دریافت فایل
hsnand.ir/nhgj
محمد صادق حیدری

محمد صادق حیدری

دبیر هیات علمی حسینیه اندیشه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.