سخنرانی ساختارهای اجتماعی قاتل امام و برانداز نظام+ فایل صوتی

این سخنرانی توسط حجت السلام محمد صادق حیدری در ماه محرم سال ۱۳۹۷ در ۱۲ شب ایراد شده است. موضوع این سخنرانی «ساختارهای اجتماعی» است. محتوای این سلسله سخنرانی در قالب کتاب «ساختارهای اجتماعی قاتل امام،‌ ساختارهای اجتماعی برانداز نظام» منتشر شده است. 

 

برای دریافت محتوای جلسات این سلسله سخنرانی جدول ذیل را ملاحظه بفرمایید. 

شماره جلسهموضوع جلسه فایل صوتی متن کامل
۱فرهنگ زیارت و ادعیه مبین نقش اساسی «امت، جامعه و ساختارهای اجتماعی» در شهادت امام حسین (علیه السلام)دانلودمتن کامل
۲

نقش اساسیِ «امّّت، جامعه و ساختارهای اجتماعی» در بعثت انبیاء و اوصیاء و تشریح جایگاه «ائمه کفر و نفاق» بر این اساس

دانلودمتن کامل
۳ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام (ع): وابستگی تأمین الگوی مصرف امپراطوری ایران و روم به دستگاه «عطاء و رزق طبقاتیِ» طراحی‌شده توسط ائمه نفاق
ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: وابستگی تأمین زندگی مرفّّه (رفاه روزافزون) به قرارگرفتن کشور در مدار «مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی» بر محور تبعیت همه‌جانبه از قطبهای جهانیِ سرمایه و تکنولوژی
دانلودمتن کامل
۴«قومیت و قبیله‌گرایی بر مبنای دنیاپرستی»، به عنوان ساختار سیاسیِ قاتل امام و «جریان دنیاپرستی در دموکراسی» به‌عنوان ساختار سیاسیِ برانداز نظام اسلامی متن کامل
۵مهندسی ساختارهای غاصب خلافت توسط ائمه نفاق از طریق بازگرداندنِ «فرهنگ قومیت» به امت اسلامی تحت پوشش «شورای مسلمین» و تبیین «فرهنگ تحزّّب» به عنوان ساختارهای سیاسی برانداز نظام و نقش آن در تحمیل منافع قشر خاص تحت پوشش «ساماندهی مشارکت عمومی»دانلودمتن کامل
۶مهندسی ساختارهای سیاسی قاتل امام با تبدیل «شورا» به «پادشاهی و سلطنت» از طریق واردکردن روابط سیاسیِ امپراطوری ایران و روم در جامعه اسلامی و چگونگی اسارت رسانه‌های مُدرن به دست نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یکی از ابعاد ساختارهای سیاسی برانداز نظامدانلودمتن کامل
۷تبیین جدید از «مساجد، نمازهای جمعه، حج، زیارات» به‌عنوان ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست و ضرورت مقید شدن ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذاردانلودمتن کامل
۸

ساختار اقتصادیِ قاتل امام: مبنا قرارگرفتن «دنیاپرستی» از طریق واردکردنِ «الگوی مصرفِ امپراطوری ایران و روم» به جامعه اسلامی و

ساختار اقتصادیِ برانداز نظام: «الگوی توسعه پایدار و همه‌جانبه» بر مبنای «رفاه روزافزون» و تعارض آن با استقلال مکتبی و دینی

دانلودمتن کامل
۹

ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام(ع): وابستگی تأمین الگوی مصرف امپراطوری ایران و روم به دستگاه «عطاء و رزق طبقاتیِ» طراحی‌شده توسط ائمه نفاق
ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: وابستگی تأمین زندگی مرفّّه (رفاه روزافزون) به قرارگرفتن کشور در مدار «مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی» بر محور تبعیت همه‌جانبه از قطبهای جهانیِ سرمایه و تکنولوژی

دانلودمتن کامل
۱۰

بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام: طراحی دستگاه «تمرکز ثروت و توزیع طبقاتی آن» و

بیان ابعاد  ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام: حاکمیتِ «تمرکز سرمایه و دائمافزایی آن» بر سرنوشت کشور از طریق شبکه «شرکت، بانک، برنامه توسعه»

دانلودمتن کامل
۱۱ساختارهای اقتصادی قاتل امام (ع): توزیع طبقاتی بیتالمال در دستگاه ائمه نفاق برای همراه کردن اشراف و رؤسا با حاکمیت جور
ساختارهای اقتصادی برانداز نظام: درگیری «الگوی تولید، توزیع و مصرفِ طبقاتی» در نظام سرمایه‌داری با «عدالت انقلابی» در جمهوری اسلامی، عامل اصلی کاهش مداوم ارزش پول ملی
دانلودمتن کامل
۱۲ضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با شکستنِ «الگوی تولید و مصرف نظام سرمایه‌داری» از طریق تغییر عملکرد بخش «دولتی، خصوصی و تعاونی (وقف)» در اقتصاد با تکیه بر انگیزه‌های آخرتگرایانهدانلودمتن کامل

چکیده سخنرانی

چکیده این سلسله سخنرانی در ۹ سرفصل زیر قابل مشاهده است. 

شمارهموضوعدریافت فایل
۱فرهنگ زیارات و ادعیه، مبیّّن نقش اساسیِ «امّّت، جامعه و ساختارهای اجتماعی» در شهادت امام حسین (ع)فایل چکیده
۲«قومیت و قبیله‌گرایی بر مبنای دنیاپرستی»، به عنوان ساختار سیاسیِ قاتل امام(ع) و «جریان دنیاپرستی در دموکراسی» به عنوان ساختار سیاسیِ برانداز نظام اسلامیفایل چکیده
۳تبدیل «شورا» به «پادشاهی و سلطنت» از طریق واردکردن روابط سیاسیِ امپراطوری ایران و روم در جامعه اسلامی تبیین «فرهنگ تحزّّب» و نقش آن در تحمیل منافع قشر خاص تحت پوشش «ساماندهی مشارکت عمومی»فایل چکیده
۴تبیین جدید از «مساجد، نمازهای جمعه، حج، زیارات» به عنوان ساختارهای الهی در عرصه قدرت و سیاست و ضرورت مقیدشدن ساختارهای قدرت مادی به آنها در دوران گذارفایل چکیده
۵ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام(ع): وابستگی تأمین الگوی مصرف امپراطوری ایران و روم به دستگاه «عطاء و رزق طبقاتیِ» طراحی شده توسط ائمه نفاقفایل چکیده
۶ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام: وابستگی تأمین زندگی مرفّّه (رفاه روزافزون) به قرارگرفتن کشور در مدار «مزیت نسبی و تقسیم کار جهانی» بر محور تبعیت همه جانبه از قطبهای جهانیِ سرمایه و تکنولوژیفایل چکیده
۷بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ قاتل امام(ع) : طراحی دستگاه «تمرکز ثروت و توزیع طبقاتی آن»فایل چکیده
۸بیان ابعاد ساختارهای اقتصادیِ برانداز نظام: حاکمیتِ «تمرکز سرمایه و دائم‌افزایی آن» بر سرنوشت کشور از طریق شبکه «شرکت، بانک، برنامه توسعه»فایل چکیده
۹درگیری ساختارِ «الگوی تولید، توزیع و مصرفِ طبقاتی» در نظام سرمایه داری با «عدالت انقلابی» در جمهوری اسلامی، عامل اصلی «کاهش مداوم ارزش پول ملی» ضرورت طراحی ساختارهای اقتصادی الهی با تکیه بر انگیزه های آخرت گرایانهفایل چکیده
hsnand.ir/e0ut
محمد صادق حیدری

محمد صادق حیدری

دبیر هیات علمی حسینیه اندیشه

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.