«بحران هویتی» عامل اصلی ناهنجاری «حجاب و عفاف»

به‌مناسبت هفته حجاب و عفاف، بیانیه تحلیلی «واحد خواهران حسینیه اندیشه» در موضوع حجاب و عفاف و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش بی‌حجابی با عنوان:

«بحران هویتی»، عامل اصلی ناهنجاری در موضوع «حجاب و عفاف» منتشر شد.

✔ این بیانیه به صورت اجمالی، «بحران هویتی» ایجاد شده برای زنان را ناشی از تهاجم ساختارهای نظام سرمایه‌داری و ضعف‌های «فرهنگ سنتی» برای دفاع از این تهاجم همه‌جانبه تحلیل کرده و آن را علت اصلی ناهنجاری اجتماعی در موضوع حجاب معرفی می‌کند و سپس پیشنهاداتی در جهت ایجاد «هویت کاربردی و ارزش اجتماعی» برای زنان در جهت برون‌رفت از این چالش مطرح نموده است.

عناوین اصلی این بیانیه:

  1. بحران هویتی ناشی از حاکمیت ساختارهای نظام سرمایه‌داری و سرگردانی هویتی زنان در کشور
  2. عدم ملاحظه منزلت اجتماعی الهی برای زنان در فرهنگ سنتی و انحصار وظایف آنها به خانواده ذیل روابط مادی حاکم بر مردان
  3. باز تعریف معنای «حجاب» بعد از انقلاب به «لباس زن مؤثر در ایجاد حکومت و تمدن اسلامی»؛ علت هجمه تمدن غربی به حجاب زن ایرانی
  4. ارائه راهکارهای پیشنهادی برای کاهش بدحجابی

               الف) تعریف رابطه مقنن بین زن و مرد در هماهنگی با وضعیت فعلی جامعه و الگوی مشارکت نظام سرمایه­داری

               ب) تبیین رابطه حجاب و عزت‎مندی زن محجبه با مشارکت در ضربه زدن به مظالم عالم و کمک به ساختارسازی اجتماعی برای تمدن اسلامی

               ج) تعریف نقش اجتماعی «سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» زنان در سازمان‌های خاص زنانه به جهت ارتقاء جایگاه آنان در موازنه‌ی قدرت اجتماعی و جلوگیری از اختلاط

دانلود فایل بیانیه

hsnand.ir/6yao
Avatar

سردبیر

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.