درباره تحلیل‌های راهبردی

با پیروزی معجزگون انقلاب اسلامی، تقسیم دنیا به شرق و غرب مادّی شکسته شد و به همین دلیل، از ابتدای پیروزی نهضت مردم ایران تا پایان دفاع مقدس، انقلاب اسلامی درگیر مقابله با هجمه‌های مستقیم و سختی بود که هر دو جناحِ مدرنیته (بلوک غرب و بلوک شرق) بر آن تحمیل کردند تا با حذف فیزیکیِ انقلاب اسلامی و جلوگیری از شکل‌گیری دوگانه‌ی جدید (اسلام ـ استکبار)، ابّهت خود را بازگردانند.

با پایان جنگ تحمیلی و بیمه‌شدن انقلاب در مقابله هجمه‌های سخت، نظام اسلامی از تمرکز بر «مقابله با هجمه فیزیکی» فارغ شد. این بدان معنا بود که انقلاب اسلامی از چالش‌های مربوط به «اصل حاکمیت» عبور کرده و با «نحوه حاکمیت» و کیفیت و طرز اداره امور مواجه شده است. روشن است که نحوه حاکمیت، دارای ادبیات علمی و تجربه‌های عینی است که با «توسعه پایدار» از آن یاد می‌شود؛ اما جهت‌گیری مادّی «توسعه» و درگیری آن با وجدان انقلابی مردم ایران و رهبران انقلاب، موجب شده تا همزمان با افزایش دستاوردها در عرصه‌های مختلف اداره کشور، ناهنجاری‌ها نیز در حیطه‌های گوناگون گسترش یابد و چالش‌ها پررنگ‌تر شود.

 پس درگیری عینی ادبیات توسعه با وجدان انقلابی در اداره کشور، موجب شکل‌گیری دوقطبی‌های بزرگ در جامعه انقلابی ایران شده: دو قطبی بین «جمهوریت و مولویت» در عرصه سیاسی، دو قطبی بین «منطق حس‌گرای کاربردی و منطق حجیت‌گرای انتزاعی» در عرصه فرهنگی و دو قطبی «متغیر سرمایه و متغیر کار» در عرصه اقتصادی. 

تداوم این ناهنجاری‌ها و تشدید آنها در داخل و سرمایه‌گذاری تبلیغاتی و سیاسی دشمن بر آنها از خارج، می‌تواند خطرات بزرگی را برای نظام اسلامی پدید آورد. از این رو، «حسینیه اندیشه» در کنار وظیفه محوری و بلندمدت خود (انقلاب فرهنگی) و بر اساس آسیب‌شناسی فوق‌الذکر، همواه در برابر حوادث و موضوعات مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی به ارائه «تحلیل‌‌های راهبردی‌» برای حل چالش‌ها پرداخته و معتقد است که این پیشنهادات به دلیل اتّکا به بنیانی علمی که متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی شکل گرفته، دارای انسجام نظری بالاتر و امکان تحقق بیشتری نسبت به پیشنهادهای موجود هستند.

تحلیل‌های اقتصادی

عنوانپژوهشگرانتاریخ پژوهشمشاهده
بیانیه تحلیلی چالش بین رفاه مادی و عدالت اقتصادی علت عدم كنترل توازن ارزي در ایران  مشاهده و دریافت فایل
تحقق اقتصاد مقاومتی با تعریف جدید از برون‌زایی و درون‌گرایی  دریافت فایل

قیمت بنزین،‌ تورم پایدار، پشتوانه کارشناسی، مشروطه اقتصادی

تحلیل پیرامون افزایش قیمت بنزین حواشی آن در دی ۹۸

  دریافت فایل

تحلیل‌های سیاسی

عنوانپژوهشگرانتاریخ پژوهشمشاهده
تحلیلی نوین از مکتب سلیمانی و موانع انتقام سخت  مشاهده و دریافت فایل
بررسی نخبگانی بیانیه گام دوم انقلاب – مرحل اول: تقریر قاعده‌مند  دریافت فایل

بررسی نخبگانی بیانیه گام دوم انقلاب – مرحله دوم: تحلیل «محور اصلی بیانیه»

  دریافت فایل

تحلیلهای فرهنگی

عنوانپژوهشگرانتاریخ پژوهشمشاهده
بیانیه تحلیلی «حسینیه اندیشه» در لبیک به فراخوان مقام معظم رهبری برای نقد،‌ اصلاح و ارتقای «سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»  دریافت فایل

بیانیه تحلیلی «حسینیه اندیشه» پیرامون مباحث مطرح شده درباره «فقط نظام»

  دریافت فایل

بیانیه تحلیلی «حسینیه اندیشه» پیرامون نامه دکتر داوری اردکانی در موضوع علم دینی و علوم انسانی اسلامی

  دریافت فایل
hsnand.ir/ezaw
Avatar

سردبیر

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.