درباره واحد خواهران

با توجه به تکلیف همگانی نسبت «اقامه کلمه توحید» و ضرورت مشارکت تمامی مردان و زنان مسلمان در «دفاع از پرستش اجتماعیِ خدای متعال»، تشکیل واحد خواهران در دوران گذار ضروری است تا با شناخت سهم تاثیر جامعه زنان در «اقامه کلمه توحید در جهان، عدالت در جامعه و رشد در خانواده» و تعیین چگونگی إعمال آن، حرکت به سمت وضع مطلوب یعنی «سرپرستی عواطف اجتماعی» در همه سطوحِ «تصمیم‌گیری،‌ تصمیم‌سازی و اجرا» در قالب «سازمان یا دولت زنان» هموار شود.

بر این اساس، واحد خواهران «حسینیه اندیشه» تحت عنوان «مؤسسه کریمه اهل بیت علیهم‌السلام» از سال ۱۳۸۰ فعالیت‌های پژوهشی، آموزشی و تبلیغی خود را در شهر مقدس قم آغاز کرده و هم‌اکنون با برگزاری جلسات پژوهشی و کارگاه‌های آموزشی بر محور مباحث حسینیه اندیشه خصوصاً در حوزه مسائل زنان، مشغول فعالیت است.