اعضای هیات علمی

 

تصویر نام و نام خانوادگی سمت فعالیت‌ها سوابق علمی
روح‌الله صدوق روح‌الله صدوق سرپرست حسینیه اندیشه فعالیت‌ها دریافت فایل سوابق علمی
محمدصادق حیدری محمدصادق حیدری دبیر هیات علمی حسینیه اندیشه فعالیت‌ها دریافت فایل سوابق علمی
احمد زیبایی‌نژاد احمد زیبایی‌نژاد عضو هیات علمی حسینیه اندیشه فعالیت‌ها دریافت فایل سوابق علمی
رضیه کشتکاران سرپرست واحد خواهران فعالیت‌ها دریافت فایل سوابق علمی